Jak funguje zdravotní pojištění ve Spolkové republice Německo

1

Ve Spolkové republice Německo existuje povinné zdravotní pojištění. Na území Německa působí 7 veřejnoprávních zdravotních pojišťoven, které jsou veřejnoprávními institucemi neziskového charakteru.

Povinnost platit si zdravotní pojištění se vztahuje v závislosti na výši příjmů pouze na přibližně tři čtvrtiny obyvatel. Zákonu o povinném pojištění nepodléhají osoby nad určitou hranici příjmů. Osoby, na které se povinnost zdravotního pojištění nevztahuje, mohou uzavřít pojištění dobrovolné, a to u veřejnoprávních i soukromých zdravotních pojišťoven.

I v Německu v určité míře existuje spoluúčast pacienta, existují zde doplatky na zdravotní péči, které v současné době tvoří již 15% příjmů systému zdravotnictví. Tyto doplatky se týkají hospitalizačního poplatku za pobyt v nemocnici. Povinná je i spoluúčast na úhradě léčivých přípravků, stomatologické protetiky nebo třeba optiky.

Německo podobně jako v ČR

Pojistné na zdravotní pojištění je v Německu odváděno jako procentuální část příjmů, v současné době je sazba ve výši 13 %. Jedna polovina je placena zaměstnavatelem a polovina zaměstnancem.

V případě státních zaměstnanců je zdravotní péče poskytována bezplatně. Spolková republika Německo má ovšem podíl státních zaměstnanců v poměru nízký. Pohybuje se kolem 2% z celkového počtu obyvatelstva.

V případě osob v penzi je pojistné placeno jejich penzijním fondem. Zdravotní pojištění se zde vztahuje i na rodinné příslušníky, a to děti do věku 18 let, studenty do věku 25 let a manželky, které nemají vlastní příjem.

Komerční pojištění

V Německu je dále možné uzavírat soukromé pojistky. Lze si vybrat z několika variant, které se liší ve výši placeného pojistného a rozsahem, co je z pojistky hrazeno. Úhrady vyplácené nemocnicím probíhají na základě sazeb za den, které se počítají jako suma plateb za diagnostický případ, ošetřovací sazby a provozní sazby.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here