eRecept jako ten, kdo otevřel cestu k elektronizaci zdravotnictví

0

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Buď jako e-mail, SMS nebo ve speciální mobilní aplikaci. Spuštěn byl i přes mnohé obavy, že se systém zhroutí a pacienti nedostanou své léky. Což se nakonec nepotvrdilo. 

eRecept dnes běžně využívá již několik milionů lidí. Nové technologie přitom nabízí i další možnosti. Třeba elektronický lékový záznam, který je dostupný pro lékaře, lékárníky, ale i pacienty.

Elektronický recept jako součást elektronizace zdravotnictví

„Začátek roku 2018 byl pro náš ústav hlavně ve znamení eReceptu. Všechny ty katastrofické scénáře se nevyplnily. Naopak eReceptu jsme se intenzivně věnovali. Pořádali jsme semináře, hovořili s lékaři a lékárníky a byly to velmi cenné podněty,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Fantastická jsou i čísla, kolik elektronických receptů se v ČR vydá během jednoho dne nebo měsíce. Rekordem měl být zatím loňský říjen s pěti milionů vydaných e-receptů.

Jak funguje eRecept

Lékař tento recept ukládá do Centrálního úložiště elektronických receptů [CÚER]. Tam mu přidělí unikátní identifikační číslo. A toto číslo pak hledá lékárník v lékárně, aby vydal lék na eRecept. Ve zmíněném návrhu novely zákona o léčivech se klíčová úloha připisuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Ten zřizuje systém eRecept a zároveň je jeho provozovatelem a věcným správcem. Má za úkol bezplatně zabezpečovat, mimo jiné, nepřetržitý přístup předepisujícímu lékaři k elektronickým receptům a k údajům v lékovém záznamu jeho pacienta.

Povinně od ledna 2018

Povinnost elektronické preskripce [eReceptu] je dlouhodobě známá. Původně byla zamýšlena jako povinná k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech byl termín povinné elektronické preskripce posunut k datu 1. ledna 2018. Tehdy vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky.

Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů. Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení. Ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost.

Kdo eRecept provozuje

Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků. Tj. Centrální úložiště elektronických receptů [CÚER]. SÚKL provozuje dle § 81a Registr léčivých přípravků s omezením [RLPO].

Spolu s informačním systémem eRecept SÚKL inovuje jeho podpůrné systémy. Cílem těchto modernizací je maximální podpora stávajícím i budoucím uživatelům eReceptu. Pokud jde o příp. úpravy či změny legislativy v souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí, SÚKL nemá zákonodárnou iniciativu. Více zde. https://www.epreskripce.cz/

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here