.ává se, že výdej nebo preskripci eReceptu zkomplikuje výpadek elektrické energie, internetu anebo  vápadek Centrálního úložiště elektronických receptů. Ovšem i na to pomatoval tuzemský zákonodárce.

Dojde-li například k prokazatelnému výpadku elektrické energie, internetu nebo celého systému, lékař mže vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. V přesně definovaných případech [uvedených ve vyhlášce] tedy lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept, který se používá nyní.

Výdej léku v lékárně

Lékárna vydá pacientovi lék buď na základě papírového receptu. Přípandě na základě elektronického receptu s tím, že výdej jako takový zaznamená lékárník do Centrálního úložiště elektronických receptů poté, kdy se bude možné se k němu opět připojit.

Většina dodavatelů software pro lékárny bude takové zpětné zaznamenání výdejů do Centrálního úložiště elektronických receptů řešit v rámci jednoho dne. A to automatizovaně po obnovení spojení.

Na základě vyhlášky 415/2017 Sb. může lékárník využít náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů.

Než bude vše funkční

Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept a nebude možné využít ani jeden z náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů, bude nutné vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční.

To proto, aby bylo možné identifikátor eReceptu z průvodky, emailu, SMS zprávy nebo aplikace načíst. Případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má identifikátor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here