ČSÚ: Kolik peněz se ročně vydá za léky v České republice

V ČR bylo v roce 2017 vydáno za léky celkem 82,9 mld. Kč, což představovalo 21,4 % běžných výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele ČR bylo za léky v průměru utraceno 7 832 Kč.