Podle odhadů ročně zemře v ČR kvůli nežádoucím lékovým interakcím na dvě stovky lidí. Na vině jsou jak nevhodné kombinace léků, tak kombinace léků s doplňky stravy. Problémy může způsobit už jen i třezalka tečkovaná. Zdravezpravy.cz přinášejí základní přehled léků a potravin, které nejdou k sobě.

Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvádí dva příklady, kdy nevhodná kombinace léků a doplňků stravy způsobila závažné zdravotní problémy. Prvním příkladem byl 71letý muž, který užíval ibuprofen [600 mg/d] + doplněk stravy obsahující výtažek z Jinanu dvoulaločného, známého jako Ginkgo biloba [40 mg b.i.d].

„A to po dobu čtyř týdnů. Výsledkem bylo, že mu tato kombinace způsobila fatální krvácení do mozkové tkáně,“ říká Jiří Slíva.

Jako další příklad uvádí 70letou ženu. Ta užívala warfarin proti srážení krve taktéž s doplňkem stravy s výtažkem ginkgo biloba po dobu dvou měsíců. I v jejím případě došlo na intracerebrální krvácení.

„Jiným klasickým příkladem, kde hrozí nežádoucí léková interakce, je pak kombinace warfarinu a potravin s vysokým obsahem vitaminu K,“ upřesňuje Jiří Slíva s dovětkem, že k těmto potravinám patří zejména listová a košťálová zelenina. Dodává, že i konzumace ženšenu zvyšuje riziko krvácení při současném požití s warfarinem. Zároveň i vyvolává nižší účinnost léků působící přímo na ledviny [diuretik].

Upozorňuje i na skutečnost, kdy konzumace grepové šťávy s léky [bisfosfonáty, statiny hypotenziva, antialergika a další] taktéž vyvolává u některých pacientů nechtěné lékové interakce. Proto je nutné věnovat pozornost také tomu, zda třeba jenom potravinový doplněk neobsahuje extrakty grepů.

Základní přehled léčiv a potravin, které nejdou k sobě.

Třezalka tečkovaná [Hypericum perforatum] se užívá jako přírodní antidepresivum. Urychluje metabolismus mnoha léků, například i hormonální antikoncepce, což může vyústit až ve selhání antikoncepčního účinku. [další možné interakce Třezalky tečkované v tabulce]

Léčivé přípravky Důsledek interakce
Antihistaminika [fexofenadin, loratadin] nižší účinnost, delirium [loratadin]
Antivirotika [Efavirenz, indinavir, lamivudin, nevirapin, stavudin] snížení virostatického účinku
Digoxin nižší účinek digoxinu
Imatinib nižší účinnost imatinibu
Imunosupresiva  [ciclosporin, takrolimus] snížení imunosupresivního účinku
Midazolam nižší účinek midazolamu
Perorální kontraceptiva těhotenství, děložní krvácení
Simvastatin nižší hypolipidemický účinek
SSRI, triptany, dextrometorfan serotoninový syndrom
Verapamil nižší účinek verapamilu
Warfarin snížení antikoagulačního účinku

 Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]

Podběl [Tussilago farfara]je známý jako přírodní lék proti kašli. Při opakovaném podání vyšších dávek může být potenciálně hepatotoxický [poškozující játra], což v kombinaci s dalšími hepatotoxickými produkty [alkohol, některá analgetika, antipyretika] může způsobit i vážné komplikace. Mnohé státy zakázaly jeho volný prodej [například Kanada].

Kurkuma dlouhá [Curcuma longa]  je oblíbenou přísadou dnes už nejenom v indické kuchyni. Má pověst „léku na dlouhověkost“. Lidé by však o ní měli vědět, že významně ovlivňuje metabolismus léků. Například způsobuje snížení expozice everolimu o 71 % [lék se užívá po transplantaci jako imunsupresivum]. Snižuje expozice talinololu o 33 % [antiarytmikum]. Zvyšuje expozice midazolamu o 284 % [sedativum]. Zvyšuje expozice sulfasalazinu o 272 % [protizánětlivý lék] a mnoho dalších interakcí.

Pepř černý [Piper nigrum] představuje inhibitor mnoha enzymů. Což  vede ke snížení vylučování midazolamu o 58 % [lék proti křečím]. Zvýšení expozice fexofenadinu o 190 % [antihistaminikum]. Zvýšení expozice valproátu 459 % [proti křečím] a zvýšení koncentrací resveratrolu o 1 550 %.

Karambola obecná [Averrhoa carambola] je nabízena i v Česku jako exotické ovoce. Karambola se používá jako ozdoba v gastronomii a dnes již běžně i v českých domácnostech, hlavně o vánočních svátcích. Má hvězdicovitý tvar. Způsobuje však mnoho lékových interakcí. Její konzumaci je nutné se vyhnout při léčbě panobinostatem [onkologický lék]. Také během léčby venetoklaxem [cytostatikum]. A současně je třeba se vyvarovat výrobků obsahující grapefruity, plody pomerančovníku hořkého a čínské hvězdice [karamboli].

Pozor na špatné užívání léčiv

Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nevaruje ovšem pouze před nežádoucími účinky kombinace léků a doplňků stravy. Ale i před nesprávným užíváním i některých z hojně rozšířených léků. [Pozor na lékové interakce! Ročně zabíjí jen v ČR více než 200 lidí]

„Volně prodejné nebo hojně předepisované léčivé přípravky považované za bezpečné mohou mít v určitých případech velmi závažné nežádoucí účinky, mezi které se počítají i nežádoucí interakce,“ říká.

Dodává, že riziko lékových interakcí zvyšuje závažnost onemocnění, věk, funkce jater [cirhóza], ledvin, funkčnost GIT [gastrointestinální trakt, trávicí ústrojí].
  • Paracetamol ve vysokých dávkách škodí játrům, je hepatotoxický [poškozující játra]. Mění biologickou dostupnost inhibitorů [tlumící látky] tyrosinkinázy [onkologické léky].
  • Kodein metabolizován jaterními mikrosomálními enzymy na aktivní metabolit – morfin.
  • Ibuprofen zvyšuje krevní tlak, zvyšuje riziko krvácení [pozor na kombinaci s antikoagulanii], je gastrotoxický, je nefrotoxický, hepatotoxický [poškozující játra] a zvyšuje biologickou dostupnost metotrexátu a dalších látek.
  • Metamizol [lék proti bolesti] snižuje protisrážlivý účinek kyseliny acetylsalicylové [pozor například při infarktu myokardu], snižuje biologickou dostupnost efavirenzu [proti HIV], metadonu [substituční terapie závislých na narkotikách), bupropionu [antidepresivum]. Má hematotoxické působení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here