Standardy nemocniční paliativní péče ověří sedm týmů

V České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zásadně chybí přístup k paliativní péči. Nové standardy paliativní péče v ČR tak přichází určit a ověřit sedm nových paliativních týmů.