Jak vypadá moderní nemocnice? Třeba takto

Součástí Národního investičního plánu mají být i investice na moderní nemocnice. Jednou z možností, jak tyto investice realizovat, jsou i takzvané PPP projekty. To je, když do výstavby nových nemocničních zařízení [často i silnic a dálnic, mostů aj.] investuje z velké části soukromý investor.