Výrobci zdravotnických pomůcek očekávají krušné časy

„Procesy posuzování shody u zdravotnických prostředků podle nové legislativy EU budou složitější. Je nutné se připravit na to, že chystané změny v posuzovacích procedurách nebudou úplně jednoduché,” říká prezident CzechMed Miroslav Palát.