Na cestě pomoci s Florence Nightingale

Světová zdravotnická organizace [WHO] označila letošní rok za „Rok sestry a porodní asistentky“. V květnu totiž uplyne 200 let od narození Florence Nightingale. Ženy, která se vzdala pohodlného bezstarostného života proto, aby zlepšila úroveň péče o nemocné a churavé.