Bypass v Česku vede, ale přibývá i výkonů na chlopni

Čeští kardiochirurgové vykonají ročně 8 500 až 9 000 srdečních operací. Více než 65 procent z nich provedou u mužů. Nejběžnější operací na srdci je aortokoronární bypass a pak výkon na chlopni.