Krize covid-19 ukázala, že nestačí číst jen titulky

V době vrcholící krize covid-19 provedli výzkumníci NUDZ několik šetření o vlivu krize na duševní zdraví lidí. Zabývali se i médii. A přišli s pozoruhodnými závěry. Například, že u článků nestačí číst jen titulky.