Diabetici zanedbávají měření hladiny glukózy

Mnoho lidí s diabetem si neměří hladinu glukózy tak často, jak to doporučuje jejich lékař. Pravidelné sledování hladiny glukózy je přitom spolu s vhodnou léčbou pro kontrolu diabetu zásadní.