Telemedicína jako perspektivní obor nabírá na významu

Telemedicína značí poskytování zdravotní péče na dálku. A to s pomocí informačních a komunikačních nástrojů. V praxi se s ní setkal každý. A jedno je jisté, telemedicína se bude prosazovat čím dál více.