Povoláváme do zdravotnictví mediky nebo dělníky?

„Stát chce využít tisíců mediků, ale posílá je vykonávat pomocné práce,“ píše ve svém komentáři „Povoláváme do zdravotnictví mediky nebo dělníky?“ děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka.