Povolávání mediků do práce zpřehlední nové seznamy

Povolávat mediky do práce budou zástupci krajů podle nově upravených seznamů. Z nich jsou vyřazeni studenti, kteří v některém ze zařízení pomáhají. Nově se povinnost týká pouze mediků z konkrétního kraje.