Vědci z 1. LF UK vědí, jak na léčbu zákeřných lymfomů

Zlepšit léčbu non-hodgkinských lymfomů u pacientů nereagující na standardní protinádorovou terapii mohou výsledky vědecké práce týmu z 1. lékařské fakulty UK [1. LF UK]. Jde o kombinaci nových léčiv, která cílí na buněčné organely mitochondrie.