Fakultní nemocnice u sv. Anny má nový paliativní tým

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nově ustanovila specializovaný tým pro paliativní péči. Konziliární paliativní tým je složen ze dvou paliatrů a zdravotní sestry. Lékaři ve FNUSA mohou jejich služby využít dva dny v týdnu.