Vyšší sekvenace vzorků brání šíření mutací koronaviru

Laboratoře dostanou 160 milionů korun na sekvenaci virových vzorků SARS-CoV-2. Sekvenace totiž dokáží včas zachytit jeho nové mutace. Kapacita laboratoří se tím zvýší o 4 800 analyzovaných vzorků za měsíc.