ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil s partnery pro zdravotnická zařízení metodický materiál k nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.