VZP ČR nejvíce chybuje ve fondu prevence, uvedl NKÚ

Nesprávně vybraný dodavatel pro ozdravné pobyty dětí, financování výzkumu z fondu prevence a zbytečně vysoké zůstatky na účtu fondu prevence. To jsou jen některé z výtek NKÚ k hospodaření VZP ČR.