Zdravotní pomůcky pojišťovny hradí jen přes Poukaz

Zdravotnickou pomůcku imobilním pacientům pojišťovny hradí na Poukaz od lékaře prostřednictvím výdejen zdravotních potřeb. Nikoli přímou úhradou pacientovi.