Svalová dystrofie ohrožuje i ženy, hlavně ty pečující

Duchennova svalová dystrofie zasahuje většinou chlapce. Byť v 70 % případů stojí za nemocí chybný gen matky, který její syn zdědí. I když se u žen nemoc nerozvine, mnohé z nich trpí srdeční slabostí. Péče se jim ale nedostává.