Pacienti s HIV nejsou pro zdravotníky hrozba. Odmítat jim ošetření je zbytečné

Moderní léky dokáží snížit množství viru HIV v krvi pod zjistitelnou úroveň, a tím HIV pozitivní člověk přestane být pro své okolí infekční. Přesto HIV+ lidé nadále narážejí na silnou stigmatizaci. Přehlížení a odmítnutí jsou často i od lékařů a zdravotníků.