ADHD u dětí bývá stanoveno mezi jejich 6. až 9. rokem

Situaci u ADHD mnohdy komplikuje překryv s dalšími duševními poruchami, jako jsou poruchy autistického spektra, hyperaktivita nebo lehká mozková dysfunkce. Jako potíž se ukazuje i nedostatek dětských psychiatrů.