Jak na doplatky za léky, když zemře člen rodiny

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí oznamovací povinnost oznámit úmrtí. Jak je to ale v případě doplatků za léky nebo osob samostatně výdělečně činných?