Komerční pojištění kryje rizika závažných onemocnění

Komerční pojištění pro krytí finančních rizik spojených s problémy spojenými ze závažnými nemocemi je běžné. Důvodem jsou i náklady spojené s léčbou.