Komerční pojištění pro krytí finančních rizik spojených s problémy se závažnými nemocemi je běžné. Pojistit se lze proti finančním rizikům spojených s rakovinou, alzheimerovou chorobou, encefalitidou, roztroušenou sklerózou, AIDSu i dalšími nemocemi. Pojistit se dá i proti operaci aorty anebo mozkového nádoru. K nejdražšímu pojištění přitom patří pojistit si riziko rakoviny.

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Problém může být někdy v tom, že u nemocí je smlouvou stanovena čekací doba na výplatu pojistného v řádech měsíců. Pojišťovny se tím chrání před případnými pojistnými podvody. Dále platí, že pojišťovna člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí, které nelze předvídat.

Pojistit si riziko rakoviny a další nemocí

Pouze některé pojišťovny nabízejí v případě rakoviny komplexní krytí. Na trhu jsou ale i pojišťovny, které vyplatí pojistné plnění už i při zjištění rakoviny v počátečním stádiu. Některé pojišťovny do krytí zahrnují i takzvané premaligní stavy, které výrazně zvyšují pravděpodobnost, že člověk v budoucnu onemocní rakovinou.

Při zohlednění krytí rizika závažného onemocnění rakovinou odborníci doporučují volit komplexní pojištění, kde je zahrnuta rakovina všech orgánů. Důležité je přitom mít i pojištění invalidity, kterou nezpůsobuje jen rakovina, ale i další typy závažných onemocnění.

Pojistit si riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění závažných nemocí lze doplnit připojištěním rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti. Samozřejmostí by mělo být i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku. Ta může být případně i rozdělena do dvou částí, částce při přiznání a částce po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možná je i výplata měsíční či roční penze.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here