Komerční pojištění kryje rizika závažných onemocnění

0
432
pojisteni
Ilsutrčni foto: Pixabay.com

Komerční pojištění pro krytí finančních rizik spojených s problémy se závažnými nemocemi je běžné. Pojistit se lze proti finančním rizikům spojených s rakovinou, alzheimerovou chorobou, encefalitidou, roztroušenou sklerózou nebo i AIDSu.

Pojistit se dá i proti riziku operaci aorty, mozkového nádoru, ale i mnoha dalším finančním rizikům spojeným se závažným onemocněním. K nejdražšímu pojištění pak patří pojistit si rizika vyplývajícím z onemocněním rakovinou. Ta se přitom dnes stává již jednou z “běžných” chronických nemocí.

Podle odborníků má největší smysl pojistit se na čtyři nejčastějších nemocí: rakovina, infarkt, mrtvice nebo i roztroušená skleróza. Avšak zde pozor pojišťovny většinou dávají různé nemoci do několika balíčků pojištění. To znamená, že aby byl člověk pojištěný proti finančním rizikům plynoucím z rakoviny a infarktu zároveň, měl by obě diagnózy mít svém pojištěném balíčků. Pokud je pojišťovna rozděluje do vícero balíčků, musí si sjednat všechny, nebo najít pojišťovnu, která takto nemoci nerozděluje. Anebo je rozděluje v pro něj výhodnějších balíčcích.

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Problém může být někdy v tom, že u nemocí je smlouvou stanovena čekací doba na výplatu pojistného v řádech měsíců. Pojišťovny se tím chrání před případnými pojistnými podvody. Dále platí, že pojišťovna člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí, které nelze předvídat.

Pojištění rizika rakoviny a dalších nemocí

Pouze některé pojišťovny nabízejí v případě rakoviny komplexní krytí. Na trhu jsou ale i pojišťovny, které vyplatí pojistné plnění už i při zjištění rakoviny v počátečním stádiu. Některé pojišťovny do krytí zahrnují i takzvané premaligní stavy, které výrazně zvyšují pravděpodobnost, že člověk v budoucnu onemocní rakovinou.

Při zohlednění krytí rizika závažného onemocnění rakovinou odborníci doporučují volit komplexní pojištění, kde je zahrnuta rakovina všech orgánů. Důležité je přitom mít i pojištění invalidity, kterou nezpůsobuje jen rakovina, ale i další typy závažných onemocnění. přičemž statistiky hovoří o tom, že invalidita patří k nejčastějším případům, kdy mají pojištěnci nárok na pojistné plnění. To, zda jim to poskytne tolik peněz, kolik potřebují, určuje nastavení pojistného plnění v jejich pojistkách.

Pojistit si riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění závažných nemocí lze doplnit připojištěním rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti. Samozřejmostí by mělo být i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku. Ta může být případně i rozdělena do dvou částí, částce při přiznání a částce po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možná je i výplata měsíční či roční penze z životního pojištění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here