AIFP vydala výroční zprávu za rok 2023

0
52
AIFP
Záběry z několika odborných akcí z loňského roku, tyto akce AIFP pořádá dlouhodobě. Rovněž se zaměřuje na rozvoj pacientských organizací v ČR / Foto: AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2023. Zpráva poskytuje komplexní přehled o situaci na českém farmaceutickém i zdravotnickém trhu. A také o aktivitách AIFP v ČR i v Evropě.

Zpráva AIFP upozorňuje na neudržitelnou situaci ve světle stárnutí populace a rostoucího počtu pacientů s chronickými nemocemi. To vede k narůstajícímu rozdílu mezi příjmy a výdaji systému zdravotního pojištění. Podle makroekonomického modelu Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy se tento rozdíl v dlouhodobém horizontu může vyšplhat až ke třem procentům hrubého domácího produktu [HDP].

Asociace ve zprávě zdůrazňuje potřebu změny principů, na nichž systém stojí. Platí to pro schopnosti průběžně měřit, hodnotit a oceňovat každou intervenci na základě přínosu pro pacienty, společnost a stát.

V plné dostupnosti nových léků patří ČR mezi vůbec nejhorší v EU

Podle AIFP pouze 16 procent zdravotnického rozpočtu je v současné době podrobeno komplexnímu hodnocení. Tvoří je výhradně výdaje na léčiva. K potřebnému zvýšení efektivity a nacházení úspor je nutné obdobně posuzovat celý systém zdravotní péče. Výrazně k tomu pomůže další rozvoj elektronizace a dostupnosti dat.

„Inovace prokazatelně přispívají k prodlužování délky života pacientů, jeho zkvalitňování, zvýšení práceschopnosti, zkrácení hospitalizací a snížení spotřeby invalidních důchodů,” uvedl výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Co obsahuje výroční zpráva 2023 AIFP

Součástí zprávy je přehled změn na českém zdravotnickém a farmaceutickém trhu. Upozorňuje na nejdůležitější zdravotnická témata v Evropské unii, směřování světového výzkumu léčiv a úspěšné projekty a iniciativy AIFP.

„Věříme, že se v dalších dekádách bude AIFP dařit nadále přispívat k rozvoji lokálního zdravotnictví a lepší dostupnosti inovativní léčby pro české pacienty při současné udržitelnosti zdravotnického systému,” říká Pavel Sedláček, předseda představenstva AIFP.

Politici se mýlí, když tvrdí, že ceny léků jsou vysoké, říkají výrobci

Ale i dodává: „Z pohledu asociace, jež sdružuje 35 mezinárodních inovativních farmaceutických společností, vidíme významný potenciál v širším využití moderních terapií a technologií.”

Výroční zpráva připomíná 30 let od založení AIFP. Asociace se za tu dobu etablovala jako rovnocenný partner pro veřejné i neziskové organizace, odbornou sféru i soukromý sektor.

AIFP sdružuje 35 farmaceutických firem

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 35 farmaceutických společností. Jsou to společnosti, které se zaměřují na výzkum, vývoj a výrobu nových léčiv a vakcín na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Tyto přípravky pomáhají zlepšovat zdraví a kvalitu života tisíců pacientů a pacientek se závažnými nemocemi, umožňují jim žít déle a kvalitněji, pracovat, věnovat se svým zájmům a žít běžné životy.

Můj homesharingový kamarád se jmenuje Robin, říká Markéta Švejdová

Cílem Asociace je, aby moderní medicína byla dostupná co nejdříve a v co nejširší míře všem, kteří ji potřebují. AIFP je aktivním členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací [EFPIA] a úzce spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací [IFPMA]. To samé platí pro Americkou asociaci inovativních farmaceutických firem [PhRMA].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here