Zavedení emergentního systému omezí DTP kanály

Konference Trendy evropského lékárenství, která se uskutečnila 19. 3. v pražské Nemocnici na Homolce, mimo jiné ukázala, že zástupci České lékárenské komory [ČLnK] odmítají jak moderní formy prodeje/výdeje léků, tak emergentní sytému, jež má bránit výpadkům léků z distribuce.