Onkologické pacienty dohánějí i finanční problémy

Nejkomplikovanější skupinou jsou lidé, kteří nemají nárok ani na invalidní důchod. To jsou ti, kteří nesplnili potřebnou dobu pojištění. Jsou odkázání na dávky hmotné nouze. Pokud nějaké při společném posuzování osob, se kterými žijí vůbec nějaké dostanou.