Onkologické pacienty dohánějí i finanční problémy

0
3870
onkologické pacienty p. Slavíková
Foto: Amelie

Ročně v ČR přibyde asi 87 tisíc onkologických pacientů. Praxe ukazuje, že důležité je i finanční zázemí, aby úspěšně zvládli léčbu. Důvod je, že onkologická léčba je dlouhá a náročná. Nehledě na to, že onkologické pacienty dohánějí i finanční problémy.

Šárka Slavíková

„Určitou výhodu mají zaměstnanci, kteří mívají při onkologické léčbě pracovní neschopnost,“ říká v rozhovoru se Zdravezpravy.cz Šárka Slavíková. Zdravotně sociální pracovnice z veřejně prospěšného spolku Amelie, který pomáhá lidem s rakovinou.

Co ti ostatní?

Potíže nastávají nejvíce u OSVČ, studentů, osob v evidenci úřadu práce nebo na sociálních dávkách. Ti nemají nárok na pracovní neschopnost a musí žádat o invalidní důchod od zahájení léčby. A to je složitější, protože musí prokazovat, že jejich léčba bude dlouhodobá a s nejasnou prognózou. Navíc Lékařská posudková služba [LPS] a Oblastní správy sociálního zabezpečení [OSSZ] v tom nepostupují jednotně.

Které onkologické pacienty situace nejvíce dohání?

Nejkomplikovanější skupinou jsou lidé, kteří nemají nárok ani na invalidní důchod. To jsou ti, kteří nesplnili potřebnou dobu pojištění. Ti jsou odkázání na dávky hmotné nouze. Pokud nějaké při společném posuzování osob, se kterými žijí, vůbec nějaké dostanou.

Kdo do této skupiny hlavně patří?

Zde jsou nejčastěji lidé, kteří se vrátili do ČR na léčbu ze zahraničí. Jejich aktivita v zahraničí se jim přitom nepočítá do sociálního pojištění. Anebo i mladší lidé, kteří po škole pracovali na různé dohody o provedení práce a zatím na odpracované roky a nemysleli na sociální pojištění. Řešením je pojištění doplatit.

Náklady na onkologické pacienty

Jakou mají zkušenost vaši klienti s hrazením nákladů na léčbu ze zdravotního pojištění? Postačí jim k úhradě všech nákladů?

Onkologická léčby jako taková je hrazená ze zdravotního pojištění, ale nejsou hrazené žádné doplňky stravy, vitamíny a masti. A ty jsou potřebné vždy při velkém poklesu imunity, nevolnostech či kožních reakcích spojených ať už s chemoterapií, ozařováním nebo biologickou léčbou.

Jak je to s doplatky na zdravotní pomůcky?

Například na paruku při vypadávání vlasů při chemoterapii, zdravotní pojišťovna dává příspěvek na poukaz. Ten ale většinou nestačí na takovou slušnější paruku, aby trochu držela tvar a nebylo na ní hned vidět, že to nejsou pravé vlasy. Hrazené pomůcky ale nepostačují ani stomikům, tedy lidem po karcinomu střeva a konečníku s vývodem.

Samostatnou kapitolu tvoří léčba schvalovaná podle paragrafu16 [žádají se v něm na úhradu léčivých přípravků mimo seznam hrazených přípravků pro danou indikaci, pozn. red.] nebo protonová terapie. Ale to jsou specifické případy.

Jak to vypadá v případě paliativní péče?

To je specifická skupina. To jsou lidé v paliativní péči a terminálním stavu. Moderní onkologické léčbě se docela daří udržet určitou kvalitu života i u pacientů, kteří vědí, že se nevyléčí. Ale pak přichází zlom a na posledních pár měsíců či týdnů života nemají dostatečnou finanční podporu. Například na domácí hospicovou péči, protože skoro žádné příspěvky se již nezvládnou vyřídit.

Sanitkou, nebo jinak

S jakými náklady musejí počítat onkologicky nemocní pacienti?

Velkou bolestí onkologických pacientů je doprava na léčbu. Musí dojíždět do specializovaných zařízení, obvykle Komplexních onkologických center nebo velkých nemocnic. Tady není ani možná veřejná doprava z důvodu nebezpečí infektu, nevolností či celkové únavy. Rodiny je většinou vozí autem. Ale nejsou tu jen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné v okolí či areálu nemocnice.

Ne všichni mají nárok na sanitku?

Jen malá část má nárok na sanitku. To v případě přísné indikace nebo na tzv. “cesťák” od zdravotní pojišťovny. Zde není bez zajímavosti, že vyřízení zdravotního průkazu mimořádných výhod [ZTP] trvá velice dlouho. Ani zde nejsou posudkoví lékaři OSSZ jednotní. Tedy většina onkologicky nemocných lidí ho nemá. Anebo o této možnosti ani neví.

Komerční pojištění

Jaký je váš osobní názor na řešení finančních problémů onkologicky nemocných pacientů komerčním pojištěním?

Já osobně s tímto nemám moc dobrou zkušenost. Pojištění pro pobyt v nemocnici u onkologicky nemocných nemá význam. Většina léčby probíhá ambulantně až na několik dní v období operace nebo při komplikacích. A navíc mnohdy bývá plnění až od určitého počtu dní hospitalizace. Pojištění pro pracovní neschopnost je velmi diskutabilní. Měla jsem pár klientům, kterým to pomohlo.  Ale také mnoho těch, kterým plnění nebylo vyplaceno pro nějaké kličky ve smlouvě. Například, že se nevztahuje na onkologické onemocnění. U jiných diagnóz, že třeba zatajili nějaké již dřívější potíže v této oblasti, které na ně pojišťovny vynašly v kartě u lékaře.

Co pojištění invalidity?

Pojištění pro vznik invalidity, tedy 3. nejvyššího stupně může mít dobrý efekt, zejména v situacích, kdy je to navázané na platbu hypotéky. Invalidní důchod je většině případů ještě o něco nižší než pracovní neschopnost. A také může být dlouhodobější. Nemocní tedy většinou potřebují pomoci s hypotékami, protože jejich rezervy nestačí. V tomto ohledu bych ráda dodala, že rodinám s onkologicky nemocným dítětem nebo dospělým pomáhá Dobrý Anděl. A tak to celkem zvládají i ti, kteří pojištění hypotéky nemají, ale u jiných onemocnění by tomu tak být nemuselo.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here