Biologika nacházejí uplatnění v mnoha oborech

Biologika účinkují jako protilátky, které se vážou na předem určenou strukturu, kterou jsou schopny s přesností rozeznat. To umožňuje zacílení léčby. Například umějí cíleně vázat protilátky na rakovinné buňky.