Biologika nacházejí uplatnění v mnoha oborech

0
520
biologika
Foto: Pixabay.com

Biologika jsou látky, které pacient užívá při předepsané biologické léčbě. V medicíně přinášejí rozšířené možnosti u dříve obtížně léčitelných chorob. Nabízejí pacientům účinnější a oproti klasické i lépe snášenou léčbu. Další výhoda biologik je menší riziko nežádoucích účinků.

Biologika účinkují jako protilátky, které se vážou na konkrétní předem určenou strukturu, kterou jsou schopny s velikou přesností rozeznat. To umožňuje přesné zacílení léčby. Například umějí cíleně vázat protilátky na rakovinné buňky. Jiné biologické léky dokáží zablokovat signalizační molekulu, kterou nádor potřebuje k tomu, aby se mohl dál množit a růst. Blokací signalizační molekuly se zabrání tomu, aby si nádor vytvářel krevní cévy k zajištění přísunu krve a živin a dále se šířil.

Biologické léčivé přípravky se vyvíjejí tzv. biotechnologickými postupy. Při výrobě se spoléhá na živé buňky [buněčná linie]. Buňka genetickou informaci uloženou v DNA vezme a „přeloží“ ji ve výslednou bílkovinu. Informace z DNA určuje pořadí jednotlivých stavebních kamenů [aminokyselin] výsledné bílkovinné molekuly. Pro získání léku nestačí vložit stejnou DNA do libovolné buňky, rozhodující je celý složitý proces, který je přesně kontrolován a řízen.

Kde všude biologika dnes nacházejí uplatnění

Hematologie 

Využití biologik k léčbě komplikací krevních sraženin, jako jsou mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo plicní embolie. Léčba hemofilie, podpora krvetvorby u pacientů s chudokrevností. Využití i pro chronické onemocnění krevních destiček zvané idiopatická trombocytopenická purpura. V léčbě krevních nádorů [lymfomů a leukemií] se používají přípravky, které cíleně ničí krevní buňky nesoucí určitý znak.

Plicní lékařství

Léčba cystické fibrózy, alergického astmatu s vysokou hladinou protilátek, léčba plicních nádorů. Ve vývoji jsou protilátky použitelné v léčbě častých závažných infekcí, které komplikují nejtěžší formy plicních onemocnění. Běží studie inhalačního podávání léků, které by nebylo potřeba podávat injekčně.

Kardiologie

Léčba srdečního infarktu [patří mezi nejdéle používané biologické léky]. Léčba vysokých hladin cholesterolu. U nejzávažnějších forem dokáží biologika snížit hladinu cholesterolu o 60 % více než samotná léčba běžně používanými léky na cholesterol tzv. statiny.

Dětské lékařství

Léčba zánětlivých střevních chorob, dětských forem zánětlivých kloubních onemocnění. Podání jako prevence závažných virových onemocnění u nedonošených novorozenců a dětí s postižením dýchacích cest.

Transplantační medicína

Pro pacienty po transplantaci orgánů jsou využívány biologické léky potlačující imunitu, které umožňují hojení nového orgánu v těle pacienta – příjemce.

Neurologie

Léčba roztroušené sklerózy [například se podává protilátka, která brání bílým krvinkám uchytit se v místě zánětu a poškozovat nervovou tkáň]. Nedávné klinické studie naznačují, že protilátky proti určitým molekulám by mohly mít využití i v léčbě závažných forem migrény.

Revmatologie

Revmatologie je oblast medicíny, kde se biologická léčba uplatňuje nejvíce a nejdéle. Léčba Bechtěrevovy choroby, léčba revmatoidní artritidy [zánětlivé onemocnění kloubů], artritida u lupénky [psoriatická artritida], osteoporóza [řídnutí kostí]. V oblasti revmatologie se objevily první léky, které sice nebyly registrovány jako biologické, ale zato mohou být podávány perorálně [formou tablety]. To je budoucí trend i pro podávání biologických léků.

Oční lékařství

Léčba makulární degenerace [AMD] a diabetického makulárního otoku [DME]. Podáváním biologika se brání novotvorbě cév v sítnici. Léčba závažných zánětů oka, vitreomakulární trakce [sklivec „táhne“ a poškozuje část sítnice].

Gastroenterologie

Léčba střevních zánětlivých onemocnění, jako jsou Crohnova choroba, ulcerativní kolitida. Biologika jsou schopny navodit ústup choroby i u pacientů, u kterých klasická léčba nebyla účinná a snižují počet chirurgických zásahů. Ve vývoji jsou i biologika pro onemocnění jícnu, některé střevní infekce nebo onemocnění jater.

Onkologie

Biologická léčba má v oboru onkologie široké uplatnění. Léčba nádorů tlustého střeva, konečníku, hlavy, krku, prsu, prostaty, ledvin, žaludku, kůže a dalších orgánů. Šance pro pacienty v pokročilém stádiu nemoci. Dále pro pacienty, u kterých jiná léčba selhala nebo není dobře snášena nebo není vůbec k dispozici. Biologická léčba vylepšuje prognózu u onemocnění, kde tradiční chemoterapie nebyla účinná nebo měla drastické nežádoucí účinky.

Kožní lékařství

Léčba těžkých forem lupénky [psoriáza], kožních nádorů [obtížně léčitelný melanom]. Léčba imunologicky podmíněných kožních otoků [angioedém].

Vzácné choroby

Gaucherova choroba je dědičné onemocnění, při kterém chybí v těle enzym zvaný kyselá glukosidáza. Oslaben je krevní a kostní systém pacienta. Biologické přípravky nahrazují chybějící enzym a zmírňují příznaky choroby.

Fabryho choroba je způsobena nedostatečnou funkcí enzymu galaktosidázy alfa. Biologika zmírňují příznaky absence enzymu.

Syndrom CAPS. Dědičné onemocnění, které se projevuje horečkami, postižením kůže, kloubů a nervového systému. Syndromem CAPS trpí jeden člověk z milionu. Před příchodem biologické léčby neexistovala na tuto vzácnou dědičnou chorobu žádná účinná léčba.

Stejně jako všechny léky mohou mít i biologika nežádoucí účinky. U léků tlumících imunitní systém se jedná především o zvýšení rizika infekcí nebo tvorby protilátek proti podávanému přípravku a imunitní reakce na něj.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here