Inkontinencí trpí ženy po porodu i s vyšší fyzickou zátěží

0
316
ženy po porodu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ochablé svalstvo a vazivo pánevního dna má za následek nepříjemný únik moči. Jím jsou nejvíce ohroženy ženy po porodu a ženy podstupující vyšší fyzickou zátěž. Inkontinence ale netrápí jen ženy. Stále častěji ji řeší i muži. 

S přibývajícím věkem přirozeně ochabuje svalstvo pánevního dna, čímž se snižuje schopnost udržení moči. Na špatném fungování svalů pánevního dna se podílí mnoho faktorů. Je to nedostatečný pohyb, sedavé zaměstnání, hormonální změny, prodělané operační zákroky, vaginální nebo komplikovaný porod a v neposlední řadě i přibývající věk.

Únik moči trápí i ženy po porodu

Inkontinencí jsou nejvíce ohroženy ženy s ochablým svalstvem a vazivem pánevního dna následkem porodu. Nejvíce z nich pak ty, které měly potíže s udržením moči už v prvním těhotenství nebo po prvním porodu. Zvýšené riziko je i u žen s nestandardním porodem. Zejména pak těch s prodlouženou druhou dobou porodní, klešťovým porodem nebo s porodním poraněním.

Urogynekologie Nemocnice Sokolov je v ostrém provozu

Inkontinenci mírní cviky pánevního dna

Gymnastika svalů pánevního dna má velký léčebný význam, je výbornou prevencí, ale i následnou rehabilitací.

„Cviky by měla znát a pravidelně provádět každá žena, která chce předejít důsledkům ochabnutí svalových a vazivových struktur pánevního dna, nebo je alespoň oddálit a zmírnit,“ upozorňuje Lukáš Horčička urogynekolog z Gynekologicko-porodnické kliniky II. LF UK v Praze Motole a předseda Urogynekologické společnosti a Sekce Urogynekologie ČGPS.

Podle něj by se cvičit pánevní dno měly ale naučit i ženy, které se necítí být únikem moči ohroženy. Cviky mají i mnoho dalších výhod. Jsou výbornou prevencí nekontrolovatelného úniku moči do budoucna. A i přispívají ke zkvalitnění sexuálních prožitků.

Inkontinence ohrožuje dokonce i muže

Výskyt inkontinence u mužské části populace je asi poloviční než u žen a strmě narůstá po 65 roku jejich života. Lékaři rozdělují u mužů inkontinenci urgentní, stresovou a paradoxní.

„Nejširší zastoupení má u mužů právě inkontinence urgentní, která je většinou součásti syndromu hyperaktivního močového měchýře. Méně častá je stresová, ale ta je obávaná, protože na ni neexistuje léčba medikamenty. Nejmenší zastoupení má paradoxní inkontinence, která je spojena s pokročilými stádii zvětšení prostaty,“ vysvětluje vedoucí lékař Urologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Roman Zachoval.

Chybné užívání léků zvyšuje inkontinenci u seniorů

Spektrum léčby inkontinence u mužů se skládá z mnoha postupů. Od režimových opatření, přes fyzioterapii a medikamentózní léčbu, až po chirurgické řešení. Fyzioterapie je základem léčby mírnějších stupňů především stresové, ale také urgentní inkontinence.

Inkontinence moči bývá negativním doprovodným symptomem například neurodegenerativních, neurologických či metabolických chorob. Výskyt inkontinence moči je tak častější u seniorů a starších osob. Jsou tu ale i další faktory. Inkontinence pak může být v některých případech nežádoucím účinkem některých léků nebo jejich nevhodných kombinace.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here