S přibývajícím věkem přirozeně ochabuje svalstvo pánevního dna, čímž se snižuje schopnost udržení moči. Inkontinence moči často vzniká kvůli nedostatečnému pohybu, sedavému zaměstnání, hormonálním změnám, prodělaným operačním zákrokům, vaginálnímu nebo komplikovanému porodu a v neposlední řadě i přibývajícímu věku.

Inkontinence moči bývá negativním doprovodným symptomem například neurodegenerativních, neurologických či metabolických chorob. Jsou tu ale i další faktory.

„Inkontinence může být v některých případech i nežádoucím účinkem léků i jejich nevhodných kombinací,“ říká Eva Topinková přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Nežádoucí lékové interakce

Nežádoucími lékovými interakcemi jsou ohroženi zejména senioři [nad 65 let], kteří užívají více léků najednou. Přitom bezmála 90 % z nich užívá čtyři a více léků najednou. Necelých 40 % pak užívá najednou devět a více léků. Podle lékařů, ale i lékárníků není ničím výjimečným, když je nesprávně dávkují či vůbec užívají.

Podle Evy Topinkové by zvlášť senioři měli obezřetně přistupovat k lékům, které užívají a kombinují. Současné podání různých léčiv ovlivní působení a účinky alespoň jednoho z nich. Přitom nemusí vždy jít jen o interakce mezi léky, ale i o interakce léků s doplňky stravy a samozřejmě i s alkoholem nebo kouřením.

„Pravděpodobnost nežádoucích interakcí je tedy velice vysoká. Což potvrzuje i skutečnost, že 2/3 všech hospitalizací na interních odděleních jde na vrub seniorů, osob starších 65 let, na interních odděleních pro nežádoucí účinky či lékové interakce,“ vysvětluje Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Doplňuje, že nechtěný samovolný únik moči mohou navodit zejména některá starší antidepresiva či antipsychotika. Takzvaná alfa-lytika. To jsou látky využívané k léčbě benigní hyperplázie prostaty a de facto dnes již okrajově u hypertenze, ale i diuretika a podobně.

Inkontinence moči u seniorů

Únik moči patří stejně jako třeba nestabilita, pády, kognitivní poruchy, demence ke geriatrickým syndromům. I proto je často nutná při řešení úniku moči mezioborová spolupráce gerontologa, urologa, urogynekologa, případně neurologa i fyzioterapeuta.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here