Chybné užívání léků zvyšuje inkontinenci u seniorů

0
886
inkontinence
Ilustrační foto: Pixabay.com

Inkontinence moči často vzniká kvůli nedostatku pohybu, sedavému zaměstnání, hormonálním změnám, operačním zákrokům nebo je i následek komplikovaného porodu. A rizikový faktor je také vyšší věk.

Inkontinence moči bývá negativním doprovodným příznakem třeba i neurodegenerativních, neurologických a metabolických chorob. Jsou tu ale i další faktory.

„Inkontinence může být v některých případech i nežádoucím účinkem léků i jejich nevhodných kombinací,“ říká přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Topinková.

Za inkontinenci mohou i lékové interakce

Nežádoucími lékovými interakcemi jsou ohroženi zejména senioři [nad 65 let], kteří užívají více léků najednou. Přitom bezmála 90 % z nich užívá čtyři a více léků najednou. Necelých 40 % pak užívá najednou devět a více léků. Podle lékařů, ale i lékárníků není ničím výjimečným, když je nesprávně dávkují či vůbec užívají.

Podle Evy Topinkové by zvlášť senioři měli obezřetně přistupovat k lékům, které užívají a kombinují. Současné podání různých léčiv ovlivní působení a účinky alespoň jednoho z nich. Přitom nemusí vždy jít jen o interakce mezi léky, ale i o interakce léků s doplňky stravy a samozřejmě i s alkoholem nebo kouřením.

„Pravděpodobnost nežádoucích interakcí je tedy velice vysoká. Což potvrzuje i skutečnost, že 2/3 všech hospitalizací na interních odděleních jde na vrub seniorů, osob starších 65 let, na interních odděleních pro nežádoucí účinky či lékové interakce,” vysvětluje Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Lékové interakce v ČR ročně zabijí více než 200 lidí

Doplňuje, že nechtěný samovolný únik moči mohou navodit i některá starší antidepresiva či antipsychotika. Takzvaná alfa-lytika. To jsou látky využívané k léčbě benigní hyperplázie prostaty a de facto dnes již okrajově u hypertenze, ale i diuretika a podobně.

Inkontinence moči u seniorů

Únik moči patří stejně jako třeba nestabilita, pády, kognitivní poruchy, demence ke geriatrickým syndromům. I proto je často nutná při řešení úniku moči mezioborová spolupráce gerontologa, urologa, urogynekologa, případně neurologa a fyzioterapeuta.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here