Každý, kdo užívá léky, by měl vědět, že současné podání různých léčiv ovlivní působení a účinky alespoň jednoho z nich. „Přitom nemusí vždy jít jen o interakce mezi léky, ale i o interakce léků s doplňky stravy a samozřejmě i s alkoholem nebo kouřením,“ vysvětluje Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK.

Lékové interakce mohou být stejně tak pozitivní jako negativní. A zdaleka nejde jen o interakce mezi léky. Problém z hlediska nežádoucích lékových interakcí totiž může vyvstat i u kombinací léků s doplňky stravy.

„Klasickým příkladem je kombinace warfarinu proti srážení krve a potravin s vysokým obsahem vitaminu K,“ uvádí Jiří Slíva s dovětkem, že k těmto potravinám patří zejména listová a košťálová zelenina.

Nežádoucími lékovými interakcemi jsou ohroženi zejména senioři [nad 65 let], kteří užívají více léků najednou. Podle průzkumů bezmála 90 % z nich užívá čtyři a více léků najednou. Necelých 40 % pak užívá najednou devět a více léků. Pravděpodobnost nežádoucích lékových interakcí je tedy velice vysoká. Což potvrzuje i skutečnost, že například 2/3 všech hospitalizací v ČR jde na vrub právě nežádoucím lékovým interakcím.

Jiří Slíva v interakci s televizí Prima.

„Dalším problém v užívání léků je nedodržování režimu léčby. Mnozí pacienti totiž nedbají na stanovené dávkování. Berou si léky, jak uznají za vhodné. Například vysadí jednu nebo více dávek, a aby to vyrovnali, vezmou si potom větší množství léku najednou. To všechno zvyšuje riziko nežádoucích účinků včetně interakcí,“ upřesňuje Jiří Slíva.

Znám své léky

Problém s nežádoucími interakcemi léků neubývá ani podle výrobců léků. Spíše naopak.

„Pro nás jako výrobce je to samozřejmě problém, protože cílem našeho snažení je, aby byly léky a léčiva maximálně účinné. Aby fungovaly. Pokud je však jejich účinnost snižována špatným užíváním, léky nefungují, jak mají,“ vysvětluje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

To, že jsou dnes nežádoucí lékové interakce vážným tématem, podle něj potvrzuje i zájem o lékovou poradnu asociace – Znamsveleky.cz. Na ni se obracejí lidé, když si chtějí ověřit, zda jim kombinace jimi užívaných léků nemůže uškodit.

„Když jsme poradnu před pěti roky spustili, jenom v prvních dnech nám přišlo 15 tisíc dotazů,“ říká Jakub Dvořáček.

Dodává, že od té doby prostřednictvím poradny vyhodnotili přes 50 tisíc dotazů. Některé z nich byly přitom velice závažné a představovaly přímé ohrožení zdraví a života.

Takových jsme jenom loni u tazatelů odhalili 65. V medikaci 22 tazatelů se vyskytovalo dokonce víc než deset potenciálních lékových interakcí najednou. Rekordní počet byl 18 interakcí u jediného uživatele,“ upřesňuje odborný garant poradny, farmaceut Petr Průša.

Jak si napsat o radu

Podle kolegyně Petra Průši farmaceutky Markéty Adamcové se může na lékovou poradnu obrátit kdokoli. Potřeba je pouze zadat e-mailovou adresu, zatrhnout souhlasy se zpracováním dotazu a vyčkat, než přijde odpověď. Ta tazateli zodpoví jak případné nežádoucí lékové interakce, tak takzvané duplicity léků. Zájemci mohou přitom zadat do svého dotazu až 20 léků včetně frekvence jejich užívání.

Markéta Adamcová na tiskové konferenci o nežádoucích lékových interakcích.

„Věnujeme se každému dotazu a využíváme k tomu britský placený server pro farmaceuty Stockley’s Drug Interactions,“ vysvětluje Markéta Adamcová s tím, že prvním krokem každého zájemce o informace o lécích, které využívá, by měl být příbalový leták léčiv.

„Už ten obsahuje důležité informace včetně varování před možnými interakcemi,“ upřesňuje.

Čekání na lékový záznam

Podle informací AIFP v ČR zemře v důsledku nežádoucích lékových interakcí na dvě stovky lidí za rok. Ve Velké Británii je ale již přes 700 úmrtí s jasnou lékovou chybou.

„Důležité jsou i škody, které nežádoucí lékové interakce způsobují. Náš kvalifikovaný odhad zní, že z celkového rozpočtu na zdravotnictví si nežádoucí lékové interakce vyžádají až 850 milionů korun ročně,“ vysvětluje Jakub Dvořáček.

Poukazuje pak i na duplicitu u předepisovaných léků, která vzniká i z důvodu takzvané zdravotní turistiky v ČR. Ta spočívá v tom, když člověk se svým zdravotním problémem obejde více lékařů, od nichž si nechá předepsat často i jen stejné léky, nebo různé léky se stejným účinkem.

„V naší poradně se otázky na duplicitu léků objevují pravidelně. Tvoří necelých deset procent dotazů. Toto by samozřejmě řešil takzvaný lékový záznam, který nyní projednává Parlament ČR, a který by spolu s eReceptem nabídl další klíčovou funkcionalitu jak lékařům, tak pacientům,“ uzavírá Jakub Dvořáček.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here