Chybné užívání léků zvyšuje inkontinenci u seniorů

Únik moči patří stejně jako třeba nestabilita, kognitivní poruchy, demence ke geriatrickým syndromům. Inkontinence může být v některých případech nežádoucím účinkem některých léků nebo jejich nevhodných kombinací. To platí pro seniorů, kteří užívají více léků najednou.