Dětská leukémie: Naději dává zapojení imunity pacienta

„V posledních 5 letech pokročila medicína natolik, že jsme schopni vyléčit ty děti, které bychom dříve ztratili,“ říká na adresu dětské leukémie Jan Starý z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.