Farmaceutické firmy vyvíjejí nová antidiabetika

I když diabetologie prodělala v posledních letech velký pokrok a jsou k dispozici stále nové léky a podpůrné prostředky, mělo by ve společnosti dojít v první řadě ke změně životního stylu.