Léčba i diagnostika diabetu jde velmi rychle dopředu. Nová moderní antidiabetika dokáží prodloužit život diabetika i o několik let. Zároveň brání nástupu nebezpečných komplikací nebo je dokáží alespoň odsouvat.

V České republice je kolem 900 tisíc léčených diabetiků. Za dalších dvacet let se odhaduje navýšení počtu pacientů – diabetiků na nejméně 1,2 milionu osob. V roce 2040 by mělo podle odhadů diabetem onemocnět asi 11,2 % české populace. To znamená, že diabetik bude každý devátý člověk.

Nová antidiabetika u diabetu 2. typu

Nové léky na diabetes 2. typu jsou antidiabetika s kardioprotektivními a nefroprotektivními účinky. Významně dokáží ovlivnit délku života pacientů i jejich kvalitu. Podle nedávné analýzy jednoho z výrobců dokáže jeho moderní lék v kombinaci se standardní léčbou prodloužit život 60letého diabetika s komplikacemi o 2,5 roku ve srovnání se standardní léčbou.

„Na poli léčby diabetu 2.typu, což je zdaleka nejčastější forma nemoci, se v klinické praxi stále významněji uplatňují moderní perorální antidiabetika. I injekční neinzulínová antidiabetika s kardiovaskulárními a renálními benefity a s pozitivními vlivy na srdeční selhání,“ vysvětlil pro Zdravezpravy.cz diabetolog a internista Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

To potvrzuje i výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček: „Antidiabetika vyvíjejí farmaceutické společnosti s důrazem na to, aby byly šetrné a nezhoršovaly například riziko kardiovaskulárních obtíží. To provázelo některé starší typy léků. V dalších generacích se již jednalo o léčiva s neutrálním kardiovaskulárním působením. Nyní se posouváme od neutrality k protektivitě, léky mají dokonce na srdce, cévy a ledviny ochranný účinek.“  

Pokrok v léčbě

Pokrok v léčbě diabetu dlouhodobě snižuje i nebezpečné a nákladné komplikace diabetu.

„Přestože absolutní počty diabetiků rostou, daří se stabilizovat počet případů závažnějšího poškození ledvin, neforpatií, a počet diabetiků, kteří kvůli nim potřebují dialýzu,“ říká Martin Prázný.

Dochází i k zastavení růstu počtu nejzávažnějších forem retinopatie [poškození oční sítnice]. V ČR jde přitom o nejčastější příčinu získané slepoty v produktivním věku. V případě vysokých amputací dolních končetin se dokonce podařilo trend otočit, jejich počet začal mírně klesat.

[Pozn. red.: Diabetici mají potíže s hojením ran, a proto jim i po drobném úrazu či otlačení hrozí syndrom diabetické nohy. Amputace je ve vážných případech jediným řešením.]

Diabetes 1. typu

Velký pokrok prodělala i léčba diabetu 1. stupně, především v oblasti senzorových technologií a k dispozici jsou nová analoga inzulinu.

„U diabetu prvního typu pomáhají chytřejší analoga inzulinu, špičkové inzulinové pumpy a senzorové technologie. Rychlá analoga inzulinu mají rychlejší nástup a komfortnější způsob užívání, bazální analoga zase delší a vyrovnanější účinky,“ upřesňuje Martin Prázný.

Příčiny diabetu mohou být různé. Proto je léčba pacientům šitá přímo na míru. Výběr léčby pro konkrétního diabetika hodně ovlivňuje, jaká jsou jeho další onemocnění a komplikace. „Vždy musíme dbát na to, aby léčba nezvyšovala kardiovaskulární riziko,“ uzavírá Martin Prázný.

Diabetes je celosvětový problém

Diabetem jsou postiženy především vyspělé země, a velkým problémem jsou i v bohatých arabských zemích jako je Saudská Arábie, Kuvajt. Dále i v Tichomoří.

Největší zastoupení má diabetes v USA, kde je podle údajů z roku 2018 diabetes 7. hlavní příčinou smrtí pacienta. V USA trpí diabetem přes 30 milionů lidí a do roku 2050 má dojít ještě k jejich minimálně zdvojnásobení. Ostatně i to je příčina tlaku na vývoj nových léčiv. Ve vývoji je v současnosti více než 160 léčivých přípravků pro léčbu diabetu a souvisejících problémů.

Celkem 167 léků je v klinických hodnoceních nebo čekající na schválení FDA:
  • 32 léků pro léčbu diabetu 1. typu
  • 77 léků pro léčbu diabetu 2. typu
  • 68 léků pro léčbu zdravotních problémů související s diabetem – komplikací

I když diabetologie prodělala v posledních letech velký pokrok a jsou k dispozici stále nové léky a podpůrné prostředky, mělo by ve společnosti dojít v první řadě ke změně životního stylu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here