Téměř 21 % českých dětí jí sladkosti každý den

Děti, které se narodí do hůře situované rodiny, čelí téměř trojnásobně vyššímu riziku, že budou trpět obezitou, než ty z bohatších poměrů. A dvakrát většímu riziku ve srovnání s dětmi ze střední třídy,