V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

„Službu, kterou v nemocnici vykonávám, byť jen na částečný úvazek, považuji za jednu z nejsmysluplnějších činností, kterou dělám,” říká nemocniční kaplan Thomayerovy nemocnice a kněz Řádu premonstrátských řeholních kanovníků Řehoř Jiří Žáček.