Co dělá Sekce pro intersticiální plicní procesy

Sekce pro intersticiální plicní procesy [SIPP] je odborná sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP [ČPFS]. Soustředí se na šíření informací o idiopatické plicní fibróze [IPF] mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost.