Co dělá Sekce pro intersticiální plicní procesy

0
511
Sekce pro intersticiální plicní procesy SIPP
Foto: Pixabay.com

Sekce pro intersticiální plicní procesy [SIPP] je odborná sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP [ČPFS], která se soustředí zejména na otázky spojené s léčbou Idiopatické plicní fibrózy [IPF].

To je onemocnění, které poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a plíce kvůli tomu zjednodušeně řečeno tuhnou. Změna je nevratná. Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Pacienti obtížně dýchají a ani v klidovém stavu se nemohou bez potíží plně nadechnout. Dalším z příznaků nemoci jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček.

Více: Pacienti s IPF se dostávají k účinným lékům pozdě

Co dělá SIPP

SIPP se soustředí na šíření informací o IPF mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost. SIPP na základě mezinárodních doporučení a nových poznatků opřených o medicínu založenou na důkazech sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých intersticiálních plicních procesů [IPP].

Diagnostika IPF v základních krocích
  • Obtíže ukazující na možné onemocnění dýchacího systému. Poslechový nález odpovídající krepitu [zvuk podobný rozepínání suchého zipu].
  • Vyšetření ambulantním plicním specialistou.
  • Pokud by nález mohl odpovídat IPF nebo jinému intersticiálnímu plicnímu procesu je nutné absolvovat HRCT hrudníku.
  • Pokud pneumolog nebo radiolog váhá nad nálezem, pak je možné využít služeb aplikace IPFchecker. Aplikace obsahuje i seznam Center pro diagnostiku a léčbu. Umožňuje konzultaci nejasných nálezů a objednání pacienta k vyšetření do Centra pro IPP v případě podezření na IPF.
  • Pokud i podle HRCT vyšetření přetrvává podezření na plicní fibrózu, měl by být nemocný odeslaný do Centra diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů.

Dále se stará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPF, aby lékaři věděli, kam se mají obrátit se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta či o jeho léčbu. Podporuje výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPF na území ČR.

Co je IPF EMPIRE

SIPP také založila registr IPF EMPIRE [European Multipartner IPF Registry], který kromě center v ČR zahrnuje i centra v dalších státech střední a východní Evropy. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie IPF a do reálných výsledků léčby této nemoci. Při zavádění nových léků na plicní fibrózu lze podle dat z registru vidět, kolik pacientů by z nového léku nebo léčebné metody profitovalo, a kterým konkrétním pacientům nový lék nabídnout.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here