Zdravotní prohlídky seniorů řidičů by mohly být i častější

0
2663
zdravotni_prohlidky_senioru Irena Moravíková A
Foto: Archiv redakce ZdraveZpravy.cz

Statistiky potvrzují čím dál vyšší počet seniorů jako účastníků dopravních nehod. Podle odborníků je proto třeba více se zaměřit na zdravotní prohlídky seniorů řidičů. A to i přesto, že ministr dopravy Vladimír Kremlík již přispěchal s ujištěním, že v tomto ohledu nechystá vůči seniorům žádná drakonická opatření.

Zatímco mladí řidiči zaviní cca 30 procent všech dopravních nehod, řidiči senioři cca pět procent. Na druhé straně každý rok počet řidičů seniorů přibývá o deset procent. Počet jimi zaviněných nehod stoupá a praxe ukazuje, že jsou i stále častějšími účastníky dopravních nehod.

„Co se týče řidičů seniorů, tak obecně platí, že trend je za posledních několik let ve srovnání třeba s mladými řidiči negativní. A stále negativnější. Staří řidiči sami podceňují některé situace. Jsou skupinou, která se nejvíce zhoršuje,“ uvedl pro FinTag.cz před nedávnem například vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR Tomáš Neřold.

Jak na tuto věc a konkrétně zdravotní prohlídky seniorů řidičů nahlíží praktičtí lékaři, na to se ZdraveZpravy.cz zeptali jednoho z nich. Konkrétně praktické lékařky Ireny Moravíkové z České Lípy, členky výboru Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR].

Jak vypadají zdravotní prohlídky seniorů řidičů? Co u nich kontroluje praktický lékař?

Jedná se o komplexní prohlídku se zaměřením zejména na kontrolu srdeční funkce [měření tlaku, poslechu srdce a jeho frekvence, event. měření EKG v určitých případech], kontrola smyslových orgánů – zraková ostrost, barvocit, kontrola sluchu, psychomotorické tempo, kontrola užívaných léků…

Jak je to u pacientů s chronickým onemocněním?

Pokud se jedná o pacienty, kteří trpí chronickým onemocněním, je nutné posoudit stabilitu pacienta. Například u diabetiků hodnoty hladiny cukru v krvi, zda-li nemá pacient výkyvy do nízkých či vysokých hladin. U pacientů se srdečními arytmiemi musíme posoudit závažnost rizika a podobně. Pokud je pacient ve sledování pro chronické onemocnění u odborného lékaře, pak si může posuzující praktický lékař vyžádat zprávu s vyjádřením k možnosti řízení motorových vozidel.

Jak postupuje praktický lékař, když se ukáže, že senior, jak říkáte, není stabilní?

Pokud praktický lékař při vyšetření zjistí nesrovnalosti, zahájí sám léčení nebo může samozřejmě pacienta odeslat ke specializovanému vyšetření odborným lékařem nebo k psychologickému vyšetření dříve, než se vyjádří ke způsobilosti k řízení.

Software není problém

Ozývají se hlasy, že zdravotní prohlídky seniorů řidičů praktickým lékařům komplikuje i ne vždy přátelský software. Že než, aby se jím proklikávali, raději zdravotní prohlídky seniorů vezmou, jak se říká, hopem. Jak na to koukáte vy?

Díky elektronizaci zdravotnictví musí i praktičtí lékaři pracovat na PC. Existuje mnoho softwarů, které praktičtí lékaři využívají. Nemám ale zprávy o tom, že by se praktik musel složitě „proklikávat“ nějakým speciálním programem. Ve většině softwarů je posudek již implementován a praktický lékař jen doplní několik zbývajících údajů a posudkový závěr. To samo o sobě nezabere příliš mnoho času. Posudek může praktik samozřejmě vyplnit i ručně. A to většinou na předtištěný formulář.

Málokterý senior je zcela zdráv. Jak těžké je rozhodování seniorovi oprávnění řídit vydat či nevydat? 

Jsou onemocnění, při kterých je striktně zakázáno řízení motorových vozidel. Ta jsou dána vyhláškou. Je to například srdeční arytmie určitého typu, cukrovka s hypoglykémiemi, epilepsie, psychická onemocnění a jiné. U těchto nemocí není pochyb, jak rozhodnout. Pravda ale i je, že někdy ta situace nemusí být zcela zřejmá.

https://www.financnimys.cz/2019/09/03/mladi-ridici-se-lepsi-ale-stari-ridici-se-horsi/

Kdy například?

V případě, kdy u seniora dochází k ochabování smyslů, tempa. Zpomalují se jeho reakce. Pak máme my lékaři sami v sobě pochybnosti.

Řešíte to často?

Ano. Touto otázkou se zaobíráme poměrně často a lékař se pohybuje, jak se říká, na tenkém ledě. Tyto situace nejsou často ani prosty konfliktu s pacientem. A v drtivé většině případů se jedná o velmi nepříjemné situace.

Proč?

Lékař neřeší u pacientů jen zdravotní stav, ale i sociální situaci. Je velmi těžké rozhodování, jestli nepotvrdím řízení seniorovi, který žije sám na vesnici, kde nejezdí MHD, není zde obchod, pošta nebo lékař. A to navíc třeba v situaci, kdy jeho děti bydlí daleko nebo jsou v zaměstnání a nepomohou. To znamená, že pokud takový člověk nebude moci řídit, dostanu ho do velmi složité situace. Stane se naprosto závislým, musí čekat, kdo mu pomůže, případně bude muset za některé služby platit. Nicméně zodpovědnost zůstává na lékaři, který by měl objektivně rozhodnout.

Pomoc odborného lékaře

Jak se v tomto případě praktický lékař rozhodne?

V mnoha případech nám při rozhodování pomůže rada odborného lékaře, který doporučí kompenzační pomůcku. Jako jsou sluchadla, brýle, nebo nám sdělí, za jakých podmínek může dotyčný případně řídit.

Co když vám odborný lékař nepomůže?

Můžeme využít možnosti zákona omezit seniorovi řízení určitým způsobem. Můžeme řidiče nechat řídit jen po městě či okrese, kde cesty zná a má je naučené [do obchodu, k lékaři…]. Při zhoršení vidění nebo po očních operacích zákaz řízení za šera či v noci. Můžeme požadovat speciální technickou úpravu vozu (např. ovládání spojky či brzdy manuálně).

Jsou to dobré nástroje?

Určitě ano. V těchto případech zůstane senior soběstačný a může plnohodnotně fungovat ve společnosti.

Možnosti praktického lékaře

Jak dál může praktický lékař prospět seniorovi, aby nezpůsobil kvůli svému zdravotnímu stavu třeba nějakou fatální nehodu?

Může například seniorovi, kterému potvrdí řidičský průkaz, ale který následně, třeba během několika týdnů, onemocní nebo se mu zhorší zdravotní stav, potvrzení zase odejmout. Což může udělat kterýkoli jeho ošetřující lékař, nejenom praktik. Totiž nahlásit příslušným orgánům, že senior pozbyl schopnost řízení motorových vozidel. Dokonce je to jeho zákonem daná povinnost.

I když statistiky potvrzují, že senioři se stále více a více stávají účastníky dopravních nehod, ministr dopravy seniory nedávno ubezpečil, že rozhodně nechystá opatření, která by se jich ve vztahu k řízení měla výrazně dotknout. Co si myslíte o případných dalších nástrojích, jak omezit problematické seniory v řízení?

Posuzování seniorů je mnohem náročnější, než posuzovat mladé a zdravé řidiče. Rozhodně si myslíme, že by mělo být posuzování řidičů zachováno. U praktika by se měly sejít zprávy od odborných lékařů. Je to přitom praktik, který má nejlepší možnost posoudit seniorovu schopnost k řízení. Ošemetné je stanovení věkové hranice, od kdy tato vyšetření provádět. Někteří šedesátníci vypadají velmi mladistvě a cítí se tímto vyšetřením dotčeni. Jiní jsou v 50 letech sešlí a nemocní a ti povinnost vyšetření nemají.

[Od 1. 7. 2013 platí novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Ta stanoví povinnost zdravotní prohlídky seniorů řidičů až od 65. let, pozn. red.]

Co tedy navrhujete?

V minulosti byla první prohlídka od získání řidičského průkazu povinná v 60 letech, což se následně ukázalo jako příliš nízká věková hranice. Nyní je povinnost kontrol stanovená zákonem na 65 let, 68 let a dále ve dvouletých intervalech, pokud lékař neurčí jinak. V tomto ohledu bych doporučila zkrátit interval prohlídek seniorů v pozdějším věku. Například od 75. roku a výše.

Proč?

To proto, že v tomto věku se zdravotní stav mění velmi rychle. Na druhé straně, musím dodat, že využít možnost nařídit roční kontrolu mají praktici již nyní. A zároveň mohou řidičský průkaz potvrdit i jen na určitou dobu. V této věci bych se vůbec nebránila tomu, aby se do řešení otázky potvrzení řidičského průkazu zapojili i specialisté, kteří by svůj názor uvedli ve svých odborných zprávách. Praktikům by se pak lépe rozhodovalo.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here