Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

V ČR jsou regiony, kde vůbec žádného dětského psychiatra nemají. Rodiče pak s dětmi musí cestovat napříč okresy. Z toho plynou i dlouhé čekací doby, anebo i odmítnutí dětského pacienta z důvodu přetíženosti ordinace.