Pečovatelské služby loni v ČR využívalo 103 312 lidí

Pečovatelská služba byla loni nejvíce nedostatkovou terénní sociální službou s téměř 3,5 tisíci neuspokojenými žádostmi. Druhou nejvíce nedostatkovou sociální službou byla v roce 2018 odlehčovací služba, u které počet neuspokojených žádostí dosahoval 2,8 tisíc žádostí.