Pečovatelské služby loni v ČR využívalo 103 312 lidí

0
867
pecovatelske__sluzby
Foto: Pixabay.com

V ČR nepřibývají počty uživatelů pečovatelských služeb, ale náklady na ně přestou stále rostou. A to za situace, kdy systém terénních ambulantních služeb nedokáže uspokojit všechny zájemce jak o pečovatelské a odlehčovací služby, tak i osobní asistenci.  

Výdaje na pečovatelskou službu v roce 2018 dosáhly podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] hodnoty 3,5 miliardy korun, meziročně se zvýšily o 474 milionů korun. Průměrná roční úhrada na jednoho klienta mírně vzrostla, ze 7 652 korun na 7 739 korun.

Výdaje na pečovatelskou službu a počet klientů

Výši úhrady za jednotlivé úkony stanoví poskytovatel služby, přičemž maximální výše úhrady je dána ustanoveními prováděcího právního předpisu. Počet klientů pečovatelské služby se od roku 2017 téměř nezměnil. V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 103 312 uživatelů pečovatelské služby.

Pečovatelská služba jako nedostatková služba

Pečovatelská služba byla nejvíce nedostatkovou terénní sociální službou s téměř 3,5 tisíci neuspokojenými žádostmi za rok 2018. Druhou nejvíce nedostatkovou sociální službou byla v roce 2018 odlehčovací služba, u které počet neuspokojených žádostí dosahoval 2,8 tisíc. Na třetím místě byla osobní asistence s 1,8 tisíci neuspokojenými žádostmi.

Podle zástupců ČSÚ je důležité si uvědomit, že počet žádostí nemusí odpovídat skutečnému počtu žadatelů, neboť jedna osoba může podat i více žádostí najednou.

Počet neuspokojených žádostí o vybrané sociální služby podle krajů v roce 2018

Nejvíce neuspokojených žádostí o pečovatelskou službu bylo v roce 2018 na Vysočině a v Jihomoravském kraji. V Jihomoravském a Zlínském kraji byl zároveň největší nedostatek odlehčovací služby. Hlavní město Praha se vyznačovalo největším počtem neuspokojených žádostí o službu osobní asistence. Celkově nejmenší počet neuspokojených žádostí o sociální služby byl zaznamenán v Plzeňském kraji.

Kdo využívá terénní a ambulantní sociální služby

Struktura uživatelů podle věku a pohlaví se u jednotlivých druhů sociálních služeb výrazně liší. Nejvyšší podíl dětí a mládeže do 18 let je mezi klienty sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, služeb tísňové péče, osobní asistence a průvodcovských a předčitatelských služeb.

Struktura uživatelů vybraných sociálních služeb dle věku a pohlaví v roce 2018

Výraznou převahu žen nad muži je možné pozorovat u sociálních služeb zaměřených z velké části na seniory [mezi nimiž právě výrazně převládají ženy], jako jsou pečovatelská služba, odlehčovací služby a tísňová péče. Naopak muži v roce 2018 více využívali sociální služby podpory samostatného bydlení.

Změny od roku 2007

Z hlediska výdajů i počtu klientů je nejvýznamnější terénní sociální službou pečovatelská služba. Vývoj údajů za pečovatelskou službu byl poznamenán platností zákona o sociálních službách, který od roku 2007 nově definoval jednotlivé druhy služeb.

Někteří dosavadní poskytovatelé pečovatelské služby si tedy mohli své služby zaregistrovat jako jiný [příbuzný] druh sociální služby. Plná časová srovnatelnost údajů za veškeré sociální služby je tedy možná až od roku 2007.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here