ČOPN je můstkem mezi lékaři a pacienty

Český občanský spolek proti plicním nemocem [ČOPN] je pacientská organizace, která usiluje o zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech. Současně se snaží zlepšit vzájemnou informovanost a spolupráci mezi pacienty a lékaři.