Představenstvo AIFP je v novém složení

Zástupci členských společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na své valné hromadě obnovili představenstvo AIFP. Post předsedy na funkční období 2020–2021 obhájil Martin Minarovič. 1. místopředsedou se stal Pavel Sedláček a 2. místopředsedkyní Daniela White.